Du är här

Årsmöte den 24/3 2019

Varmt välkommen på årsmöte!

 

Röstberättigad är du som betalt medlemsavgift för året (mer information om medlemskap hittar du här http://styringheim.se/node/24 )

Datum: 24 mars 2019

Tid: 14:00

Plats: Orionskolan

 

Är en intresserad av att ingå i föreningens styrelse får en gärna snarast anmäla intresse till valberedningen, det underlättar deras jobb enormt mycket och du riskerar inte din chans att få sitta i styrelsen för kanske världens bästa förening. 

 

Årshandlingar kommer att publiceras på hemsidan närmre årsmötet. 

 

Styrelsen anordnar också en medlemsträff den 16:e februari, ett utmärkt tillfälle att göra sin röst hörd inför det kommande verksamhetsåret och kring årets budget.