Du är här

Kallelse till årsmöte - 14 mars 2009

Välkommen alla medlemmar till Styringheims årsmöte. Lördagen den 14 mars börjar vi dagen med en guidad tur av Gunnar Bäck i fängelsetornet Kajsarn klockan 11, för att sedan gå ner till högskolans lokar. Det kommer där att serveras lunch, och vi räknar med att mötet kommer igång strax efter klockan 12. Observera att du måste föranmäla om du önskar lunch! Det sker via e-post till ordförande på e-post drots@styringheim.se. Kom ihåg att anmäla allergier eller kostpreferenser.

Möteshandlingar publiceras på denna sida senast den 21 februari. Om du önskar handlingarna per post, kontakta ordförande Björn Sundberg på telefon 070-28 88 752.

Är du intresserad av att sitta i styrelsen? Kontakta då valberedningen för mera information. Sammankallande är Anna Hedström (anna.hedstrom@sof.gotland.se). Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete.

Varmt välkomna till årsmötet! Detta är föreningens högsta styrande organ, med andra ord är detta ett utomordentligt tillfälle att både lära känna din förening och att påverka den.

/Styrelsen