Du är här

Utrensning av Styringheims lokal i Tallunden 27/4

Den 27/4 kl 14.00 kommer vi att göra en ordentlig rensning av Styringheims lokal i Tallunden för att göra plats för att lagra saker från förrådet. Rensningen kommer att bli hård, men orättvis. Allt som inte är namnmärkt kommer att kastas, eller tillfalla Styringheim. Detta gäller även namnmärkta saker som tillhör personer som inte är medlemmar. All hjälp i detta enorma projekt uppskattas.