Du är här

Tideräkning

Vår tideräkning kan förbrylla, i synnerhet som den inte överensstämmer med SCA:s ”Anno Societatis”. Styringåren växlar i mitten av september vid Storstyringkampen då man byter Storstyringpar. Då Styringheim startades på hösten 1985, så räknas detta som början på styringår I. Anno Societatis, SCA:s tideräkning, byter år den 1 maj varje år.

StyringårPå riktigt
ISept 1985-sept 1986
II86-87
III87-88
IV88-89
V89-90
VI90-91
VII91-92
VIII92-93
IX93-94
X94-95
XI95-96
XII96-97
XIII97-98
XIV98-99
XV99-00
XVI00-01
XVII01-02
XVIII02-03
XIX03-04
XX04-05
XXI05-06
XXII06-07
XXIII07-08
XXIV08-09
XXV09-10
XXVI10-11
XXVII11-12
XXVIII12-13
XXIX13-14
XXX14-15
XXXI15-16
XXXII16-17
Anno SocietatisPå riktigt
XXMaj 1985-maj 1986
XXI86-87
XXII87-88
XXIII88-89
XXIV89-90
XXV90-91
XXVI91-92
XXVII92-93
XXVIII93-94
XXIX94-95
XXX95-96
XXXI96-97
XXXII97-98
XXXIII98-99
XXXIV99-00
XXXV00-01
XXXVI01-02
XXXVII02-03
XXXVIII03-04
XXXIX04-05
XL05-06
XLI06-07
XLII07-08
XLIII08-09
XLIV09-10
XLV10-11
XLVI11-12
XLVII12-13
XLVIII13-14
XLIX14-15
L15-16
LI16-17