Du är här

Förklaringar till rullan

Utmärkelser ej förekommande i rullan har i vissa fall utelämnats.

SCA-nivå

(Utmärkelser och titlar som alla SCA-grupper använder sig av)

Namn   Förklaring
Award of Arms AoA Allmänna förtjänster
Grant of Arms GoA Som AoA, men mer prestigefyllt.
Patent of Arms PoA Ännu mer prestigefyllt än GoA. Följer med Pärskapsordnar.
Order of the Knighthood KSCA Kämpalek
Order of the Laurel OL Konst och vetenskap
Order of the Pelican OP Tjänst
Hertig/hertiginna   När man suttit som Kung/Drottning två gånger
Greve/grevinna

När men suttit som Kung/Drottning en gång
Vicomte/vicomtessa   När man suttit som Furste/Furstinna


Utdelas av Kungaparet av Drachenwald

(Utmärkelser och ordnar knytna specifikt till Kungadömet Drachenwald)

Namn   Förklaring
Order of the Silver Guard OSG Kämpalek
Order of the Panache Pan Konst och vetenskap
Orden des Linquistringes OLR  Tjänst
Sigillum Coronæ 

SigCor

Personlig tjänst till Kungaparet

Dragon's Tear 

DtT Förtjänstfullt anordnande av evenemang
Dragon's Bowle DB Tidsenlighet
Dragon's Jewel DJ Exemplariskt uppförande och tjänst (Barn under 12 år)
Dragon's Pride DP Konst och vetenskap (Barn under 12 år)

Queen´s Order of Courtsey

QOC Personlig tjänst till Drottningen

 Order of the Manche (konst och vetenskap) delades ut av kungaparet då Drachenwald tillhörde East Kingdom.


Utdelas av Fursteparet av Nordmark

(Utmärkelser och ordnar knytna till Furstendömet Nordmark)

Namn   Förklaring
Vita Portens Väktare VPV Ges dem som visat sig vara ridderliga, skickliga i vapenbruk, och villiga att undervisa andra. Denna utmärkelse ges för alla typer av kämpalek som godkänts i furstendömet.

Ljus-Orden

LjO Ges till dem som har visat skicklighet inom konst och vetenskap, liksom viljan att dela med sig av sin kunskap till andra.
Gyllene Bandet Gban  Ges till den eller de som arbetat och ansträngt sig för att återge känslan av den ljusa Medeltiden.

Saladins Ring

 

Ges till dem som visat ovanlig höviskhet, omtanke och ridderlighet

Nordmarks Carneol

  Ges till dem som arbetat och ansträngt sig för att återge känslan av den ljusa Medeltiden.

Nordmarks Malakit

  Ges till dem som ägnat åt studier av tidsperioden som återskapas i SCA och använt resultatet av dessa studier för Nordmarks väl.

Innehavare av dessa utmärkelser skall stödja Fursteparet med råd och arbete, uppmuntra arbete inom de aktiviteter som berör utmärkelsen ifråga, samt vara redo att föreslå värdiga kandidater för upphöjelse och belöning.


Utdelas av Baronparet av Styringheim

(Utmärkelser knytna till Baroniet Styringheim)

Namn Förklaring
Havdes Följe Till tidigare Baronpar av Styringheim

Torspeisku

(till kvinnlig styring) Spridande av kunskap om Styringheim, tjänst, allmän styringskhet
Bysen (till manlig styring) Spridande av kunskap om Styringheim, tjänst, allmän styringskhet
Di sma undar Jårdi (till grupp styringar) Spridande av kunskap om Styringheim, tjänst, allmän styringskhet

Galt

Kämpalek, annan fysisk aktivitet

Orm

Tjänst, tidsenlighet, höviskhet
Örn

Konst och vetenskap, hantverk, undervisning

Tjelvars Eld Lysande nybörjare/återkommare, tjänst, allmän styringskhet.
 Styråran Styring i hjärtat som ej bor i det fagra Styringheim men ofta hälsar på