Du är här

Minister of Arts and Science (MoAS)

Så som skråhållare eller Minister of Arts and Science (MoAS) rapporterar man aktiviteterna i Styringheim som läggs till i Nordmarks rapport till SCA. I rapporten tas med en sammanfattning av eventen och personliga projekt av populasen.

Vad Skåhållaren vill att du skall rapportera är aktiviteterna för det senaste kvartalet (jan-mars, april-juni, juli-september, oktober-december) som innefattar Arts and Science tex fighting, dans, hantverk, mat, fäktning, kurser, event. Rapporten skickas runt den 20:e i kvartalets nästföljande månad (april, juli, oktober, januari).

Nedan följer ett antal MoAS-rapporter: