Du är här

Hwitastjerna - medlemstidningen

Hwitastjerna är Styringheims egen tidning och officiella nyhetsbrev.

I den kan du läsa om saker som hänt och skall hända i föreningen, viktiga meddelanden från styrelse och ämbetsmän, intressanta artiklar, reseberättelser och så vidare. Hwitastjerna utkommer varannan månad med start i februari. Samtliga medlemmar av Styringheim får tidningen tillsänt sig via angiven e-post. Hur du blir medlem finner du i menyn under rubriken "Medlemskap".

Krönikören tar tacksamt emot bidrag av alla slag, artiklar om något du byggt, sytt eller tappat, tips om bra böcker eller filmer, teckningar, mutor etc. Detta skickas med e-post till kronikor@styringheim.se 


Här under finner du några tidigare utgåvor av tidningen i PDF-format.