Du är här

Drachenwalds kalendarium

I Drachenwalds kalendarium publiceras alla officiella evenemang i Europa. Det är den bästa källan för att hålla sig uppdaterad på evenemangsfronten.

Drachenwalds kalendarium

 


För att ett evenemang skall räknas som officiellt skall datumet registreras med Drachenwalds krönikör via detta formulär, samt publiceras med annons i medlemstidningen Dragons Tale som har en pressläggning på två månader. Sålunda skall ett officiellt evenemang registreras och annonsen skickas till publikation allra senast i mars om det hålls i maj. Det innebär också att alla evenemang inte blir officiella, och därmed inte kommer med i denna lista.