Du är här

Styrelsen

Kontakta nyfiken@styringheim.se ifall du inte vet vem du ska kontakta, så hjälper hon dig vidare till rätt person.

Vill du kontakta styrelsen rekommenderar vi att använda adressen styrelsen@styringheim.se


Ordförande 
Cecilia Fredriksson drots@styringheim.se

Vice ordförande
Emma Holmqvist

Kassör
Martin Eriksson  skattmastare@styringheim.se

Sekreterare
Sofie Olsson Dahl

Materialansvarig
Daniel Hallgren

Ledamöter
Monica Nilsson
Sebastian Gamero 

Suppleanter
Elin Martinsson
Nike Holtes


Revisor
Björn Sundberg

Revisorsuppleant
Ralf Hoas


Valberedning
Malin Sjöstedt (sammankallande)
Susanne de Paulis
John Friedrich