Du är här

Medlemskap i Styringheim och SCA

Baroniet, furstendömet och kungadömet har varsin tidning som ges ut regelbundet under året. Tidningarna innehåller både artiklar, information om kommande evenemang och adresslistor till den kända världens kontaktpersoner.

Från och med 2017 har Styringheim endast enskilt medlemskap. Familjeavgiften avskaffades genom beslut av Årsmötet 2016.

Årsavgiften för året 2017 är
- vuxen 200 kronor,
- ungdom 13-18 år 50 kronor,
- barn 0-12 år 0 kronor.

Detta ingår för varje medlem:
- Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim
- Prenumeration ingår på den digitala utgåvan av:
       Styringheims tidning Hwitastjerna 
      
Nordmarks tidning Silversparren
       Drachenwalds tidning Dragon´s Tale

Om man vill ha Silversparren och Dragons Tale i pappersutgåva
betalar man den årliga prenumerationsavgiften 500 kronor till SKA Nordmark pg 34 07 00-4.
 

Hur du blir medlem:

1) Har du tidigare registrerat dig på Nordmars census, hoppa till punkt 5.

2) Gå in på www.nordmark.org/census

3) Välj Styringheim i listan i steg 2

4) Fyll i dina namnuppgifter, adress, telefon, e-postadress, fördelsetid m.m. samt typen enskilt medlemskap.

5) Betala till postgirokontonr 39 81 32-1, Styringheim.
Ange på talongen vem/vilka som avgiften avser (obs mundana namn)

6) När pengarna kommit in till Styringheim aktiverar kassören ditt medlemskap och medlemskortet kommer att skickas hem till dig per post.

7) Kontakta vår Kastellan på kastellan@styringheim.se. Det är Kastellanens uppgift är att bistå dig som är ny i föreningen och kan ge dig tips och idéer om var du kan få information om allt från sömnad till rustningsbygge. Frågor om medlemskapet skickar du till kassor@styringheim.se

Redan medlem

Du behöver inte gå in i Census för att aktivera ditt medlemskap när du betalar årsavgiften. Den tjänsten gör nämligen kassören. Det räcker att du betalar, så ordnar sig aktiveringen!

Du behöver bara gå in i Census för att ändra postadress, telefon nummer etc. Kassören hjälper väldigt gärna till när det gäller medlemskap och medlemsregister, om du hör av dig!


Styringheim = Gotland
Nordmark = Sverige

Drachenwald = Europa + Sydafrika