Extrainsatt årsmöte

På grund av ofullständigt bokslut samt förslag på ändring av stadgar så kallas till ett extrainsatt  årsmöte. 

Tid: Torsdag, 28 April, kl 19:00
Plats: Visborgskyrkan, nedervåningen

/Mvh
Styrelsen

Nytt Ting den 26:e Mars, efter Årsmötet

Vi beslöt förra Tinget att ett nytt kortare ting skulle hållas direkt i anslutning till det mundana årsmötet för att gå igenom förslaget om Styringheims Lag, samt namnge den nya utmärkelsen som beslutades om vid förra tinget. 

Den föreslagna Lagen finns här nedanför som bilaga. 

Mvh
/Agnes, eder Drots

Handlingar till årsmötet

Nu ligger handlingarna för årsmötet 2011 uppe här på hemsidan. 

Ni hittar dem i menyn Om Föreningen --> Årsmöten 

Eller via den här länken: 
Årsmöte 2011

Väl mött! 

/Agnes Edgren, ordförande för Styringheim

Medeltidsveckans beskyddare

Medeltidsveckans beskyddare

Nu är även Styringheim Beskyddare av Medeltidsveckan!!

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde